NOVICE

Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijoBiotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo predstavlja uresničitev dolgoletnih prizadevanj za pridobitev sodobne stavbe, ki bi s svojo raziskovalno opremo in infrastrukturo omogočala primerne pogoje za vrhunsko raziskovalno delo. Arhitekturna zasnova stavbe je členjena, z več sektorji, med katerimi so organizirani posamezni vhodi v oddelke. Notranja komunikacija po stavbi je zaradi kontroliranega pristopa in čistih poti omejena. Notranjost objekta ustreza vsem kriterijem za izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela, pedagoške dejavnosti in laboratorijskih delovnih procesov. Zunanja ureditev sledi načelom sonaravnosti in vključenosti v okolico, saj je stavba zgrajena na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Vzhodna fasada je oblikovana z elementi sonaravne ozelenitve, stavbo pasivno senči nasad vzpenjavk, deloma je ozelenjena tudi streha. Na streho stavbe sta poleg strojnih naprav nameščena raziskovalni čebelnjak (t. i. čebelarij) in karantenski rastlinjak.

Celotna vrednost investicije znaša 36 milijonov evrov.