NOVICE

Izbrani smo bili na Javnem razpisu

Izbrani smo bili na Javnem razpisu

SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV PODJETIJ V LETIH 2019 - 2020 »PROCESNE IZBOLJŠAVE 2019-2020« (PRIZ 19-20)

Namen projekta je izboljšati konkurenčnost našega podjetja preko procesnih izboljšav. Cilj projekta je povečati dodano vrednost na zaposlenega, ter povečati konkurenčnost podjetja. Pričakovani rezultati operacije so izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti, ter pozitiven vpliv na zaposlene, poslovne partnerje in lokalno okolje. Operacija se bo izvajala do 31.10.2020.

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Izbrani smo bili na Javnem razpisu