NOVICE

Opozorilne table za gradbišča

Opozorilne table za gradbišča so obvezen del opreme na vsakem gradbišču. Opozorilne table služijo predvsem opozarjanju na morebitne nevarnosti oziroma škodljive vplive okolja. Izdelujemo različne opozorilne table za posamezna podjetja s področja informiranja posameznih projektov kot tudi opozorilne table s področja varnosti pri delu. Izdelamo jih hitro, kvalitetno in v skladu s Pravilnikom o načinu označitve in organizacije ureditve gradbišča.

 

opozorilne table