NOVICE

Večstanovanjska stavba BrdoVečstanovanjski objekt Brdo je razdeljen na stavbna volumna, ki delujeta kot samostojna vila bloka s skupno 16 stanovanji. Etažnost objekta je 2K+P+1+Po, dva stolpiča sta postavljena na skupno kletno etažo, ki tvori bazo objekta. Močno nagnjen teren omogoča dostop direktno na teren iz obeh kletnih etaž, v katerih so umeščene garaže s kolesarnicami, in iz pritličja, v katerem so stanovanja. Stanovanja v vsaki etaži imajo unikatno tlorisno razporeditev, kar se kaže v dinamični fasadi z zamaknjenimi okenskimi odprtinami. Fasadni plašč tvori prezračevana fasada iz vertikalnih aluminijastih C-profilov različnih dimenzij in s poudarjenimi medetažnimi ploščami. Enokapni strehi v najvišjih etažah omogočata visoke stropove in štirimetrske zasteklitve ob večjih ložah, ki s prirezanim zgornjim delom v največja stanovanja spuščajo maksimalno količino svetlobe.

Projekt se nahaja v Ljubljani.