OZNAČEVALNE TABLE

Označevalne table

Izdelava in montaža
označevalnih tablic za
Športni center Stožice
Označevalne ali usmerjevalne table so v današnjem času nepogrešljiv element v iskanju kupca, turista, dobavitelja in sodijo v sistem prepoznavnosti kraja, podjetja, pisarne, sistema. Označevanje temelji na uporabi standardnih sistemov, ki jih je mogoče kasneje spreminjati, prilagajati, premeščati oziroma temeljijo na enostavnih in razmeroma dolgotrajnih rešitvah.

Opozorilne table, ki služijo predvsem za opozarjanje na morebitne nevarnosti oz. škodljive vplive okolja, prav tako sodijo v skupino označevalnih tabel. Izdelujemo jih v različnih oblikah, barvah in izvedbah, po naročilu ter zahtevah kupcev. Napisi in podlage na opozorilnih tablah so v večini primerov izdelani iz ODSEVNE (svetlobno odbojne) folije, ki zagotavlja optimalno vidljivost tudi ponoči.

Vse označevalne, usmerjevalne in opozorilne table, smerokazi in prometni znaki so izdelani v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest.
Označevalne table Označevalne table Označevalne table Označevalne table Spandex Spandex Označevalne table Označevalne table Označevalne table Označevalne table Označevalne table Označevalne table Označevalne table Označevalne table Označevalne table Označevalne table Označevalne table Označevalne table Označevalne table Označevalne table Označevalne table Označevalne table Označevalne table Označevalne table Označevalne table Označevalne table Označevalne table